Grundkursus i fjernundervisning

Dette kursus varer fire uger og er udviklet i samarbejde med Niels Brocks dygtige undervisere. Niels Brock er en af de førende uddannelsesinstitutioner inden for digital undervisning både nationalt og internationalt.

Mødedag 1:

Du bliver introduceret til kurset og lærer grundprincipperne inden for fjernundervisning. Der er fokus på at opbygge virtuelle forløb, så du får en forståelse af, hvordan man udvikler og sammensætter materialer til fjernundervisning. Når første mødedag er slut skal du prøve de nye principper af i praksis med lidt hjemmearbejde inden næste fremmøde. Første mødedag varer 7,4 timer.


Afprøv virtuelle forløb (hjemmearbejde):
Som hjemmearbejde skal du udvikle og afprøve et virtuelt forløb ud fra et af dine eksisterende undervisningsforløb. Det skal kun være et kort forløb. Målet er at give dig en fornemmelse af, hvor lang tid du skal bruge på at planlægge og udvikle et forløb og samtidig vænne dig til formen. Du skal afprøve det korte forløb i din undervisning inden mødedag 2. Hjemmearbejdet estimeres til 3 timer.


Mødedag 2:

På anden mødedag ser vi nærmere på udfordringer og positive oplevelser med udvikling og afholdelse af jeres eget fjernundervisningsforløb. Du vil også blive introduceret til Moodle Basic. Dagen varer 7,4 timer.

Brugen af Moodle (fjernundervisning): 

Denne undervisningsgang afholdes som fjernundervisning, og du skal derfor ikke møde op fysisk. Denne del af kurset er valgt som fjernundervisning for at vise dig som kursist, hvordan et  forløb kan opbygges. Samtidig vil du få en fornemmelse for, hvordan dine elever vil  opleve det at være kursist på et fjernundervisningskursus. Du får en mere detaljeret introduktion til platformen Moodle (Learning Management System), og hvordan du kan bruge den som fjernunderviser. Kurset skal afvikles i de 14 dage mellem mødedag 2 og 3, og du vælger derfor selv hvor og hvornår. Tiden estimeres til omkring 8 timer.


Mødedag 3:

På mødedag 3 vil der være fokus på, hvordan du skaber variation og engagement i dit kursus med Moodle-aktiviteter og video, så du kommer godt fra start med fjernundervisning. Kurset evalueres med et kort spørgeskema. Dagen varer 7,4 timer. Du modtager et kursusbevis for gennemført kurset.

Indhold

Det får du med hjem:

  • Adgang til dit eget udviklingsrum på TUR Forlags Moodle-platform i seks måneder efter endt kursus. Her kan du udvikle på dine undervisningsforløb.
  • Mulighed for tilkøb af support til udvikling af egne forløb efter endt kursus. 
  • Når undervisningsforløbet er udviklet, er der mulighed for at benytte platformen til at afholde egne kurser efter nærmere aftale. Du kan også tage dit undervisningsforløb med til din egen Moodle platform. 


Pris: DKK 10.500,-

Kursusstart: Grundet Covid-19, vil tilmeldte blive kontakt per telefon i første omgang.

Sted for afholdelse: Afventer

Varighed: 3 mødedage á 7,4 timer samt ca. 11 timers distance arbejde 

Jeg vil gerne tilmelde mig et kursus

De tilgængelige kurser er udviklet i et samarbejde mellem TUR Forlag, der udvikler undervisningsmaterialer til transportområdet og forskellige ledende aktører inden for fjernundervisning i både Danmark og udlandet.

Om TUR Forlag

TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen. Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer. Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser - TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.

Kontaktoplysninger

TUR Forlag

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København K

Tlf. 35 87 87 00

info@turforlag.dk