Udfyld kuponen og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at lære at udvikle dine egne online materialer og få succes som fjernunderviser på erhvervsskolerne.

Bliv online underviser

Få fokus på udvikling af materialer og succes med din online undervisning

Mødedag 1:

Du bliver introduceret til kurset og lærer grundprincipperne inden for fjernundervisning. Der er fokus på at opbygge virtuelle forløb, så du får en forståelse af, hvordan man udvikler og sammensætter materialer til fjernundervisning. Når første mødedag er slut skal du prøve de nye principper af i praksis med lidt hjemmearbejde inden næste fremmøde. Første mødedag varer 7,4 timer.


Afprøv virtuelle forløb (hjemmearbejde):
Som hjemmearbejde skal du udvikle og afprøve et virtuelt forløb ud fra et af dine eksisterende undervisningsforløb. Det skal kun være et kort forløb. Målet er at give dig en fornemmelse af, hvor lang tid du skal bruge på at planlægge og udvikle et forløb og samtidig vænne dig til formen. Du skal afprøve det korte forløb i din undervisning inden mødedag 2. Hjemmearbejdet estimeres til 3 timer.


Mødedag 2:

På anden mødedag ser vi nærmere på udfordringer og positive oplevelser med udvikling og afholdelse af jeres eget fjernundervisningsforløb. Du vil også blive introduceret til Moodle Basic. Dagen varer 7,4 timer.

Brugen af Moodle (fjernundervisning): 

Denne undervisningsgang afholdes som fjernundervisning, og du skal derfor ikke møde op fysisk. Denne del af kurset er valgt som fjernundervisning for at vise dig som kursist, hvordan et  forløb kan opbygges. Samtidig vil du få en fornemmelse for, hvordan dine elever vil  opleve det at være kursist på et fjernundervisningskursus. Du får en mere detaljeret introduktion til platformen Moodle (Learning Management System), og hvordan du kan bruge den som fjernunderviser. Kurset skal afvikles i de 14 dage mellem mødedag 2 og 3, og du vælger derfor selv hvor og hvornår. Tiden estimeres til omkring 8 timer.


Mødedag 3:

På mødedag 3 vil der være fokus på, hvordan du skaber variation og engagement i dit kursus med Moodle-aktiviteter og video, så du kommer godt fra start med fjernundervisning. Kurset evalueres med et kort spørgeskema. Dagen varer 7,4 timer. Du modtager et kursusbevis for gennemført kurset.

Forløb

Det får du med hjem:

  • Adgang til dit eget udviklingsrum på TUR Forlags Moodle-platform i seks måneder efter endt kursus. Her kan du udvikle på dine undervisningsforløb.
  • Mulighed for tilkøb af support til udvikling af egne forløb efter endt kursus. 
  • Når undervisningsforløbet er udviklet, er der mulighed for at benytte platformen til at afholde egne kurser efter nærmere aftale. Du kan også tage dit undervisningsforløb med til din egen Moodle platform. 


Pris: DKK 10.500,-

Kursusstart: D. 11/1-2018 og efterfølgende d. 25/1 og 8/2.

Sted for afholdelse: Afventer

Varighed: 3 mødedage á 7,4 timer samt ca. 11 timers distance arbejde 

Jeg vil gerne tilmelde mig grundkurset:

Korte kurser

Når du har været igennem grundkurset, kan du vælge et af de korte kurser nedenfor, som går mere i dybden med emnet.

Bemærk: Kurserne afholdes kun som fjernundervisning. 

Vi vil alle gerne underholdes og høre en god historie - også når vi skal lære noget fagligt. På kurset åbner vi for en ny verden med spændende slides og præsentationer. Lav dine egne digitale fortællinger, som bevæger og engagerer dit publikum.

 

På kurset lærer du, hvordan du skaber gode relationer og spreder ideer, som hjælper dit publikum til at se, hvad du mener.

Design slides, der fanger dit publikum er et kursus i design og principper, der giver mening for dig og dit publikum, og vi arbejder med 5 regler:

  • Publikum er kongen
  • Spred ideer som bevæger og engagerer
  • Hjælp publikum til at se, hvad du mener
  • Lav design, ikke dekoration
  • Skab gode relationer til publikum

Krav til deltager: styr på dit foretrukne slide program f.eks. PowerPoint eller Keynote. Kurset er online.

Har du behov for at variere din undervisning og gøre den mere digital? Lær, hvordan du nemt kan motivere og engagere dine elever ved at benytte læringsaktiviteter.


Når du benytter læringsaktiviteter, får du mulighed for at arbejde mere fokuseret, spare tid og gøre din undervisning mere spændende. Og så kan du genbruge de gode læringsaktiviteter i mange forskellige fag.


En læringsaktivitet følger en særlig skabelon, der sikrer, at dine elever forstår, hvad de skal gøre. Læringsaktiviteter er baseret på, at læring bliver skabt i samarbejde med andre, og de egner sig både til online undervisning og til blendede forløb.


Krav til deltager: Erfaring med online undervisning, enten som elev eller som lærer.


Dato for afholdelse: Kontakt TUR 

Sted for afholdelse: Online fjernundervisning

Varighed: 7 timer

Pris: DKK 3.500,-

Lær, hvordan Moodle kan hjælpe dig med at lave spændende opgaver, rette på en smart måde og give feedback til dine kursister.


Vi går først i dybden med, hvordan du designer indhold i en sektion i Moodle. Derefter kigger vi på, hvilke muligheder du har for at følge dine kursisters fremskridt. Endelig får du kendskab til de mange indstillinger, Moodle har, som kan være med til at sikre, at du får mest muligt ud af din online undervisning.


Husk, at Moodle kan hjælpe dig med at tænke pædagogik før teknik.


Krav til deltager: Kender til de basale funktioner i Moodle og til filosofien, hvor det er elevernes aktive deltagelse og samarbejde, der er udgangspunktet for læring.


Dato for afholdelse: Kontakt TUR

Sted for afholdelse: Online fjernundervisning

Varighed: 7 timer

Pris: DKK 3.500,-

Dato for afholdelse: Kontakt TUR

Sted for afholdelse: Online fjernundervisning

Varighed: 7 timer

Pris: DKK 3.500,-

Endelig bindende tilmelding sker efter fremsendelse af tilmeldingsblanket. 

Afholdelse af et kursus forudsætter minimum 9 deltagere. 

Alle priser er angivet ekskl. moms. 

Spørgsmål eller andre henvendelser: kontakt@fjernunderviser.dk

De tilgængelige kurser er udviklet i et samarbejde mellem TUR Forlag, der udvikler undervisningsmaterialer til transportområdet og Niels Brock, der har over 15-års erfaring med fjernundervisning i både Danmark og udlandet.

Kurserne udbydes i TUR Faglæreruddannelsers regi.

Om TUR Forlag

TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen. Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer. Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser - TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.

Kontaktoplysninger

TUR Forlag

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København K

Tlf. 35 87 87 00

info@turforlag.dk