Bliv onlineunderviser

Få fokus på udvikling af materialer og succes med din online undervisning

Fjernunderviser.dk er et site, der faciliterer udviklingskurser inden for digital undervisning,


Kurserne er specielt udviklet til at opgradere undervisere til at udvikle og/eller afholde digitale læringsoplevelser såsom fjernundervisning eller blended learning.

TUR Forlag, der udvikler undervisningsmaterialer til transportområdet, har udviklet kurserne sammen med specialister inden for digital læring og fremtoning.

Selvom man er en dygtig underviser, så oplever mange der har kastet sig ud i fjernundervisning, at det kan være svært at oversætte sin undervisningsmetode i klasselokalet til undervisning igennem en skærm.
Med simple retoriske virkemidler kan du som fjernunderviser, få styr på hvordan du formidler og slår igennem skærmen, når du underviser. 

Kom godt i gang

Udbudte kurser

Dette kursus varer fire uger og er udviklet i samarbejde med Niels Brocks dygtige undervisere. Niels Brock er en af de førende uddannelsesinstitutioner inden for digital undervisning både nationalt og internationalt.

Grundkursus i fjernundervisning

Dette er et onlinekursus udviklet i samarbejde med dygtige retorikere fra virksomheden Rhetor, der er vant til at skære budskaber til og levere overbevisende kommunikation til alle typer målgrupper.

Få gennemslagskraft

som underviser

Med hjælp fra vores udbudte kurser, kan du blive en lige så god til at undervise via en skærm, som når du står i klasselokalet. Se tilgængelige kurser nedenfor.


De tilgængelige kurser er udviklet i et samarbejde mellem TUR Forlag, der udvikler undervisningsmaterialer til transportområdet og forskellige ledende aktører inden for fjernundervisning i både Danmark og udlandet.

Om TUR Forlag

TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen. Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer. Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser - TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.

Kontaktoplysninger

TUR Forlag

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København K

Tlf. 35 87 87 00

info@turforlag.dk